Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Види безпеки.

Безпека людини – це дія сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів на людину, при якій не відбувається ніяких погіршень із фізичного, економічного, соціального, медичного, культурного її стану.

Життєдіяльність – процес збалансованого існування людини та її реалізація, як індивіда.

Безпека життєдіяльності людини – це галузь знань, що вивчає закономірність виникнення загроз, їх властивості, наслідки впливу на людину, а також заходи усунення та захисту від таких небезпек.

На правовому рівні безпеку громадянину гарантує, регулює та контролює держава. В Україні правову основу БЖД складають: Конституція України, закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти міністерств та відомств, міжнародні договори.

Виділяють наступні види безпеки:

 • Державна безпека – захист державної влади, суверенітету та територіальної цілісності держави
 • Гуманітарна безпека – захищеність цілей, ідеалів, цінностей людини
 • Демографічна безпека – контроль народжуваності
 • Економічна – заходи, щодо задоволення потреб людини
 • Військова – комплекс заходів для вирішення міжнародних та внутрідержавних протиріч.
 • Екологічна – захист від антропогенного впливу на навколишнє середовище та стихійних лих.
 • Техногенна – безаварійний процес створення та експлуатації технічних пристроїв.
 • Інформаційна – захист інформації та систем її обробки й зберігання.
 • Колективна – захищеність від загроз на рівні співдружності держав і товариств
 • Регіональна – соціально-територіальна безпека
 • Прогресу – виконання етичних норм при здійсненні нових досягнень та їх впровадженню.
 • Праці – умови праці, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів
 • В залежності від сфери діяльності та факторів впливу(електрична, газова, пожежна та інші).

Завданням безпеки життєдіяльності є вирахування ризику та його нівелювання.

Ризик – це оцінка небезпеки, яка розраховується множенням частоти виникнення події та величини можливого збитку від неї.

У сучасному світі існує дуже мало ситуацій, коли людина зовсім не ризикує. У своєму побуті, в сім’ї, на роботі, у політичному або культурному житті досить часто доводиться робити ризиковий вибір. Тож неодмінно потрібно пам’ятати, шо такий вибір повинен прораховувати всі можливі ризики та збитки. В такому разі ризик буде зважений, обґрунтований та прийнятний.

http://stend-tb.com/bzhd