Інклюзивна освіта в Україні

Інклюзія - це освіта для кожного в доступних освітніх установах, процес навчання та розкриття потенціалу з максимальною підтримкою та ліквідацією усіх можливих перепон для кожного учня на основі його адекватних цілей.

В сучасних реаліях в Україні активно розпочалася програма спрямована на соціалізацію дітей з особливими потребами та надання їм можливості навчатися не у спеціалізованих інтернатах, а у звичайних навчальних закладах. Загалом, ідея інклюзивного навчання спрямована на розробку методології за наступними принципами:

  • Значимість особистості не залежить від її можливостей та досягнень
  • Кожна людина спроможна відчувати та думати
  • Кожна людина має право на спілкування та підтримку
  • Справжнє навчання відбувається лише завдяки реальним взаємовідносинам
  • Досягнення можливі в тому що людина може робити
  • Різноманітність посилює різнобічні можливості людини

Програма впровадження інклюзивної освіти передбачає:

  • Впровадження інноваційних технологій в сфері впровадження інклюзивного навчання
  • Розробка та вдосконалення навчально-дидактичного, матеріально-технічного, фінансово-економічного забезпечення орієнтованого на впровадження інклюзивної освіти
  • Задіяння педагогічної, психологічної, медичної, соціальної допомоги в процесі соціалізації дітей з особливими потребами та формуванні їх освітньо-розвивального середовища

Це забезпечення навчальних закладів необхідними спорудами та оснащенням, навчання педагогів, видавництво спеціалізованої літератури, підготовка тьюторів - спеціалістів, що допоможуть дитині в навчанні та розвитку, просвітницька соціальна політика для учнів та батьків.

Позитивні сторони інклюзивної освіти є доступ до загальноосвітніх програм, переваги гуртового навчання, освоєння навичок взаємодії у соціумі. В наслідок цього в особливих дітей виявляється підвищена активність, розвиток комунікативних навичок, зростання загальних оціночних балів, як результат покращення сприймання навчального матеріалу, підвищення впевненості у своїх силах. З боку інших учасників навчального процесу відзначається підвищення толерантності, людяності та готовності до взаємодопомоги.