Нова українська школа

Розвиток передових технологій, можливість запозичувати міжнародний досвід, наявність власних продуктивних методів навчання, підтримка держави, ентузіазм та натхнення викладачів та учнів все це дає змогу створити в Україні школу з новим підходом до освіти.

Нова українська школа – це ідея створення такого учбового закладу де панує співпраця та взаєморозуміння, де надаються корисні знання, що мають реальне застосування в повсякденному житті, де присутня дружня атмосфера та наявні всі необхідні атрибути для навчання та розвитку.

Виділяють декілька основних елементів змін, що складатимуть суть нової української школи:

  1. Кваліфікований персонал. Навчання, сертифікація та підвищення кваліфікації вчителів. Обмін досвідом та можливість самостійно приймати рішення у питаннях впровадження сучасного навчання. Надбання психологічних та соціальних навичок для успішного спілкування з учнями.
  2. Лояльність та моральна підтримка змін з боку спільноти. Усунення консервативних поглядів, осучаснення думок та готовність до цілеспрямованого розвитку особистості в умовах змін. Впровадження ефективної системи зворотного зв’язку.
  3. Підтримка державою. Інвестиції з державного бюджету на закупівлю школами необхідної матеріально-технічної бази, збільшення заробітної плати вчителів, ініціювання нових законопроектів та міжнародних форумів, конференцій для розвитку нової освіти та обміну досвідом.
  4. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти

За задумом, навчання у новій українській школі передбачає надбання певних навичок та знань у таких сферах: культурній, соціальній, економічній, природно-науковій, технологічній та інших. Такі навички називаються компетентності. Компетентність – це спосіб мислення, погляд та цінності, набір вмінь та якостей, що допоможуть особистості у її професійному та соціальному розвитку. Компетентності формують ядро знань. Тепер учні набуватимуть компетентностей замість завчання фактів.

Для успішного розвитку нової української школи стане в нагоді досвід інших держав та міжнародні дослідження. Вони показують закономірності, що впливають на якість навчання:

  • Розмаїття навчання більшою мірою впливає на його якість, ніж кількість учнів у класі
  • Постійне підвищення кваліфікації педагогами позитивно впливає на якість навчання
  • Лише третина вчителів впевнені, що їх професія є цінною для суспільства. Такий психологічний настрій робить їх працю більш продуктивною
  • Зворотній зв'язок між учнями і педагогами підвищує ефективність роботи цвілому
  • Залучення сучасних технологій у процес навчання пришвидшує всебічний розвиток усіх учасників процесу навчання

 

https://www.facebook.com/groups/new.ukrainian.school/

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola