Охорона праці на підприємстві та організації

Згідно із Законом України «Про охорону праці» робітник повинен мати необхідну кваліфікацію, вміти користуватися ввіреним йому обладнанням та мати відповідний стан здоров’я. Окрім цього працівник має знати свої права та обов’язки, використовувати їх у роботі.

Таким чином не лише роботодавець, а і сам працівник має забезпечувати собі конституційне право на належні умови праці, активно користуватися і захищати дане право.

На підприємствах та організаціях, керівники яких, мають на меті вести цивілізований бізнес, передбачено ведення соціально орієнтовної політики управління персоналом. Така політика, на сам перед, передбачає забезпечення гарантій соціального захисту працівників, зацікавленість в охороні здоров’я та безпеці персоналу у відповідності до вимог законодавства з охорони праці.

Ефективна і своєчасна система заходів охорони праці зменшує травматизм і частоту професійних захворювань, тим самим підвищує активність робітників, що в свою чергу збільшує економічну ефективність підприємства.

 

Основні аспекти в організації охорони праці:

1.               Призначення відповідальних осіб з охорони праці та техніки безпеки. Для організацій із чисельністю працівників до 50 осіб відповідальною особою може виступати одна людина.

2.               Відповідальні особи на чолі з директором повинні пройти курс навчання в навчальному центрі з охорони праці та отримати відповідні документи, допуски…

3.               Підготувати пакет документів з охорони праці(протоколи, акти, інструкції з безпеки праці, журнали інструктажі, програми інструктажів, графіки навчання, перевірки знань.

4.               Провести навчання в спеціалізованих навчальних закладах для тих працівників, яким це необхідно у відповідності до їх професій.

5.               Організувати медичний огляд працівників

6.               Організувати заклади щодо безумовного виконання усіх необхідних норм і правил з охорони праці, підтримки належного стану обладнання та споруд, організація наочного матеріалу(кабінетів, стендів, табличок та значків з безпеки праці).