Пожежна безпека на підприємствах.

Пожежна безпека – це поняття яке викреслює можливість пожежі. Стенди та таблички з пожежної безпеки допоможуть напам’ятати співробітникам яких засобів потрібно дотримуватися, щоб звести можливість спалаху вогню до мінімуму.
Під час пожежі у першу чергу потрібно забезпечити захист життів людей та захист матеріальних цінностей, що знаходяться у зоні пожежі та поблизу неї. 

Пожежна безпека на підприємстві та в організаціях забезпечується керівниками.  Керівники цеху, складу, завідуючі майстернями та інші посадові особи мусять дотримувати на своїх дільницях відповідний протипожежний  режим.

Які існують заходи забезпечення пожежної безпеки? Це використання негорючих та важкогорючих речовин та матеріалів замість пожежонебезпечних; обмеження застосування горючих речовин,  запобігання поширення пожежі за межі вогнища; використання засобів пожежогасіння. До числа організаційних заходів по забезпеченню пожежної безпеки відноситься навчання працівників та службовців правилам пожежної безпеки, розробка та введення норм пожежної безпеки, інструкції про порядок роботи з пожежонебезпечними речовинами та матеріалами, організація пожежної охорони об’єкта. Для деяких з цих заходів потрібна наочна агітація – тобто стенди. Наприклад для організації куточка з охорони праці, якщо кількість людей на підприємстві не перевищує п’ятдесят, або ж кабінету з охорони праці, якщо він потрібен.

Стенди з інформацією о заходах пожежної безпеки повинні бути розміщені на видному місці. Наприклад інструкція дій у разі пожежі повинна знаходитись у всіх на очах, щоб кожен співробітник мав до неї доступ. Кожен співробітник працюючий на підприємстві повинен чітко знати і строго виконувати правила пожежної безпеки та не допускати дій, що можуть привести до пожежі.

Всі виробничі, службові, складські, допоміжні будівлі і приміщення, а також територія підприємства повинна дотримуватися у чистоті та порядку.  Евакуаційні двері повинні вільно відчинятися в напрямку виходу з будівлі. Технологічне обладнання при нормальних режимах роботи не повинно викликати загорянь та вибухів. Також повинні бути передбачені  заходи, що обмежують масштаб пожежі та її наслідки.